top of page

coaching i organisationer

For medarbejderen

Coaching er en effektiv måde at arbejde med medarbejder- og ledelsesudvikling, og mange danske virksomheder uddanner i dag deres ledere til også at kunne coache deres medarbejdere. 

 

Der er imidlertid væsentlige ulemper forbundet med, at lederen coacher sine egne medarbejdere. 

 

Blandt andet ligger der i leder-medarbejder relationen en indlejret asymmetri, hvor den, der har magten, samtidig ofte vil få indsigt i medarbejderens personlige og private forhold, uden medarbejderen får samme indblik i lederens. Derudover kan det være en udfordring for den coachende leder at balancere hensynet til virksomheden med hensynet til medarbejderen.

Derfor vil I som virksomhed ofte være bedre tjent med at finde en ekstern coach, da den eksterne bedre kan bevare det neutrale og upartiske blik. 

Personlig udvikling. Forebyg stress. Autentisk arbejdsliv. Håndter nye udfordringer.

For lederen

En ekstern coach er også essentiel til coaching af ledere, da lederen, som ofte står “alene” i virksomheden eller afdelingen, har brug for en anden til at igangsætte, udfordre og støtte lederens refleksion over egen ledelses- og selvledelsespraksis i et sikkert rum.

 

Der er mange arbejdsmæssige udfordringer, man kan arbejde med via coaching - herunder problemstillinger, der relaterer til:

  • Krav, præstation & performance

  • Det lystdrevne overfor det pligtdrevne

  • Personlige værdier vs. virksomhedes værdier

  • Forhold til kolleger, ledere og medarbejdere

  • Øge trivslen på arbejdspladsen

  • Forebyg sygemeldinger

  • Fastholde de rigtige ledere og medarbejdere

Både ledelses- og medarbejdersamtaler er fortrolige og varer cirka 1 time.

 

Pris / 950,- (ekskl. moms) pr. session. 

I kan også købe klippekort til virksomheden af 5 sessioner (850,- ekskl. moms pr. klip) eller 10 sessioner (750,- ekskl. moms pr. klip).

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak.

bottom of page