top of page

Værdigrundlag

At hjælpe dig blive bevidst om hvad du vil, og hjælpe det på vej

Mine samtaler har altid til formål at hjælpe dig at hjælpe dig finde ind til det, du foretrækker, dit liv skal bestå af, ind til kernen, og hjælpe dig lykkes med at udleve netop det liv, der er vigtigt for dig selv og de fællesskaber du indgår i.  Overordnede temaer som -

  • Hvad er det egentlig du/I vil?

  • Hvad står i vejen?

  • Hvordan tager vi skridt i den rigtige retning, også når det er svært?

- er således essentielle for arbejdet. I gruppesammenhæng er det "det som er væsentligt for fælleskabet såvel som for den enkelte", der er røde tråd for arbejdet.

Tillid, frihed og respekt

Begreber som tillid, frihed i samtalen og den "tilpasse forstyrelse" grundlæggende i det daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos mine kunder, sammen med respekten for det hele menneske med de forskelligheder vi hver i sær besidder. 

Øjeblikkets mulighed

Prædefinerede modeller og spørgerammer har sin berettigelse, men kun som udgangspunkt. Vi er alle forskellige, og jeg vægter at arbejde kreativt og spontant med udgangspunkt i det væsentlige der opstår i nærværet undervejs.  

Faglighed

Min praksis hviler på velunderbyggede psykologiske teorier og forskningsbaserede tilgange. Jeg er uddannet hos Copenhagen Coaching Center, der har opnået EMCC's (European Mentoring & Coaching Counsil) højeste akkreditering, hvilket betyder at uddannelsen har en række formelle kvalitetskriterier, der gælder for videregående uddannelser på tværs af EU.   

I et samfundsmæssigt perspektiv kan mit virke indskrives i et mere overordnet værdisæt med den ambition om at højne fairness, trivsel og handlerum.

bottom of page