top of page

the playful tool-box

teoretisk grundlag

På siden her kan du læse et kort oprids af de teorier der anvendes som spørgeværktøjer i samtalen.

Centralt er at teorierne danner udgangspunkt for de spørgsmål, der igangsætter en reflektion, som afstedkommer en afklaring/indsigt, der hjælper fungerer som fundament for at skabe den forandring dit liv, som du har brug for.

Spørgsmål            Refleksion            Indsigt/afklaring               Ny fremtidig handlemulighed

Sammen med egenskaber som nærvær, nysgerrighed, fordomsfrihed og empati, så er teorierne altså den spørgeramme der stimulerer refleksion, indsigt og afklaring hos dig. Groft skåret ud, så anvendes: 

  • Kognitiv teori til at skabe reflektion omkring vores tanker og om vores personlige regler

  • Psykodynamisk teori til at skabe forsoning med vores følelser, og blive bedre til at mærke dem

  • Systemisk teori til at skabe udvikling omkring sociale-, kontekstuelle og relationelle udfordringer

  • Løsningsorienteret & narrativ teori til at blive bedre til at finde løsninger og til at blive mere knyttet til de dele af vores historie, hvor problemerne ikke styrer, og som vi med fordel kan bygge videre på

  • Protreptik - som er en særlig måde at samtale på, der understøtter at man bliver klogere på, og handler mere i overensstemmelse med det, som er betydningsfuldt 

 

Teorierne er i øvrigt bredt funderet i forskellige paradigmer indenfor psykologien suppleret af protreptik (filosofisk selvledelse).

I min praksis er jeg endvidere inspireret af moderne hjerneforskning der fortæller os af at krop, sind og kontekst er "tre sider af samme sag" (Embodied Cognition og The Neurosequential Model) og som anser kropslig handlen i verden som essentiel kilde til erfaringsbaseret læring, udvikling og velvære - samt teorier og retninger som Attention Restoration Theory og Positiv Psykologi, der giver yderlige forståelse for hvornår vi trives. 

bottom of page