top of page

Protreptiske samtaler

Når du vil tæt på det væsentlige

Protreptik er en filosofisk tilgang at blive klogere på hvad du står for og "står på" i livet. Det er en samtaleform der er skabt til at blive mere bevidst om det man finder væsentligt i livet, og kan anvendes både i den personlige værdiafklaring såvel som i virksomhedens strategiprocesser.  

Formålet er at opdyrke en selvindsigt, forbundethed og handleparathed som udspringer fra det som er betydningsfuldt, ud fra den præmis, at jo mere man har gjort sig bevidst om og bekendt med det som er vigtigt, jo nemmere bliver det at leve og handle derefter.

Protreptik er beslægtet med coaching, men undlader det personlige casemateriale som omdrejningspunkt for samtalen. Protreptiske samtaler bevæger sig på samme tid på et abstrakt og nært plan, og skaber et anderledes / specielt rum for reflektion, som for nogle både kan opleves mindre konfronterende som samtidig rækker meget dybt. 

Protreptikken har rødder tilbage i Aristoteles’s lededelsesakademier i det gamle Grækenland, hvor samtaleformen blev anvendt som forberedelse for hærens befalingsmænd der skulle sendes langt hjemmefra uden andre at støtte sig til, og som derfor måtte derfor udvikle et stærkt værdibaseret kompas at navigere efter i ukendte situationer. Protreptikken er efter årtusindeskiftet blevet genoplivet, moderniseret og introduceret i (selv)ledelseses sammenhæng af bl.a. Ole Fogh Kirkeby, professor i Ledelsesfilosofi ved CBS. 

Forløbets struktur

Protreptiske samtaler kan afholdes som enkeltstående samtaler, som del af et rendyrket protreptisk forløb, eller som indspark i en almindelig coaching proces. 

Alle samtaler afholdes under fuld fortrolighed, og varer ca. 60 min.

Personlig protreptik / 950,- pr. session.

Vandfald
bottom of page