top of page

Cases

Nedenfor finder du eksempler på nogle af de problemstillinger der kan arbejdes med i en coachingproces. Listen er på ingen måde udtømt.  

H henvendte sig på grund af kommunikationsproblemer med hendes eksmand, som besværliggjorde stort set alt vedrørende deres to fælles teenage børn, der boede hos dem på skift.

 

Ved at undersøge hvordan kommunikationen opleves fra eksmandens perspektiv og undersøge konsekvenser og effekter af den nuværende kommunikationsform, blev det klart for H, at hun måtte ændre sin tilgang til at kommunikere med eksmanden, hvilket ultimativt medførte et mere problemløst og glædesfyldt samarbejde omkring børnene. 

 

Herudover var H udfordret af, at hun i visse situationer på arbejdspladsen, havde svært ved ikke at falde for fristelsen for agere/udtale sig på en måde som hun bagefter synes var  “lidt for frisk”, og som ved flere lejligheder havde besværliggjort samarbejdet med hendes overordnede efterfølgende. 

 

Ved at skærpe opmærksomheden på sig selv, i de situationer som typisk fremmanede fristelsen om at være “frisk”, blev H bedre til at stoppe sig selv forinden og dermed også undgå samarbejdskomplikationer med chefer efterfølgende, hvilket derudover forøgede hendes muligheder for at avancere i den retning hun gerne ville i organisationen. 


 

____________________________________________

 

P’s far lå for døden, og P var plaget af, at det tilsyneladende ikke havde nogen betydning for ham, at faderens skulle dø. Han var også plaget af at han ofte ikke havde “gad” besøge faderen, til trods for faderens store ønske om at se sin søn i sin sidste tid.

 

P havde længe haft svært ved at respektere faderen på grund af nogle ting i deres fortid, og ved at genbesøge episoder i P’s og faderens fælles fortid, kom P i kontakt med flere situationer, hvor faderen havde ofret sig for at gøre P glad, og flere episoder hvor faderen havde hjulpet P i svære tider. Denne nye bevidsthed omkring faderen rolle som opdrager, forsørger og hjælper for P, gjorde det muligt for P at se faderen i et andet lys og ultimativt tage afsked med faderen på en fin, forsonende og værdig måde for dem begge.  


 

____________________________________________

  

M følte at han havde svært ved at overskue tingene, og klare alt det som han synes han burde. Han havde mistet sin kone til sygdom for få år siden, og stod nu som enlig forsorger for to store drenge. Ud over at have fuldtidsarbejde og være enlig far, var M formand for en lokal grundejerforening, og havde selv tre ejendomme, som krævede en af del hans opmærksomhed og arbejde (udlejning, vedligehold og retssager med lejere). M havde siden konens død kørt hårdt på, afbrudt af to black-outs med forskellige mellemrum. M havde et ønske om at simplificere hans liv, men vidste ikke hvor han skulle begynde. 

 

Ved at sætte tingene i struktur, og hjælpe M med at prioritere elementerne i hans liv ud fra en af hans kerneværdier - at være der for sine børn - blev det muligt for M at skrælle mere og mere overflødigt og tids- / energilrævende fra, og skabe mere plads til børnene og sig selv. Undervejs i forløbet kom der også fokus på at gøre sig bevidst om og skabe plads til andre lystdrevne og energigivende elementer for M, som modvægt til de mange pligtopgaver opgaver der krævede hans opmærksomhed.  


 

____________________________________________ 

 

M havde problemer på hendes arbejdsplads. Efter at have haft en fin start på karrieren i et internationalt flyselskab hvor hun både var vellidt og trivedes godt, havde hun senere hen ramt “forkert” flere gange i valg af arbejdsplads. Hun var nu var hun af forskellige omveje havnet et sted hvor hun savnede gode kolleger, ikke brød sig om virksomhedens kultur, og havde en problematisk relation til sin chef, som kunne fremprovokere voldsomme raseriudbrud hos M, noget hun oplevede meget drænende. Chefen accepterede typisk M’s udbrud, da hun var rigtig dygtig til sit arbejde og svær at undvære for chefen.

 

M ville dels gerne videre til en anden arbejdsplads, men var usikker på hvordan, og var også usikker på egne evner, trods en samtidig bevidsthed om det modsatte. Hun ville også gerne have nogle redskaber som kunne gøre dagligdagen i den nuværende virksomhed nemmere, indtil hun kunne komme videre.  

 

  • Ved at arbejde kognitivt, blev M bedre håndtere chefen og bedre til ikke at lade vreden tage over.

  • Ved at arbejde relationelt - undersøge udefra hvad tidligere arbejdsgivere havde set i hende og headhuntet hende til -begyndte hun at få troen på at hun kunne henvende sig uopfordret. 

  • Ved at arbejde med at bevidstgøre M’s værdier, kunne hun bruge dem rettesnor for hvilke virksomheder hun skulle søge i fremtiden, og dermed undgår at ramme forkert igen.

 

M har i dag et nyt job, som hun er rigtig glad for.


 

____________________________________________

S var frustreret over ikke at blive set på arbejdet, og samtidig mangle modet til at “tage sin plads”. Det var hun ked af, da hun følte at hendes arbejdsindsats matchede andre på kontoret, som imidlertid fremstod som "bedre" medarbejdere end S, fordi de var bedre til at gøre opmærksom på sig selv ved statusmøder, briefings mv. Hun var ramt af en fornemmelse af at den ene af hendes chefer var i tvivl om hendes indsats. Begge dele var noget som gik ud over hendes motivation for arbejdet. 

 

Ved at undersøge hvad der specifikt stod i vejen for at S kunne sætte sig selv mere i spil, og skabe en bevidsthed om at mange af hendes blokerende forestillinger sandsynligvis var uden hold i en “objektiv virkelighed”, blev tanken om at sætte sig selv i spil mindre farlig, og det blev muligt S at agere på hendes ønske om at gøre sig selv mere synlig på arbejdspladsen - til stor glæde for både S, hendes kolleger og chefer - og for S’s motivation på arbejdet. Undervejs øvede S sig også på at sætte sig selv mere i spil i andre sammenhænge i fritiden. 

 

I løbet af processen blev S endvidere bevidst om, at hun faktisk besad en meget væsentlig rolle som fornyer og initiativtager i virksomheden, og som støtte til hendes nærmeste chef, på en måde der gjorde S klar over hvor meget i virksomhedens dagligdag, som faktisk havde forbindelse til hende. Denne viden gjorde det muligt for S at se sig selv i et mre modent og realistisk lys af at være en vigtig brik i den lille virksomhed. 

 

____________________________________________ 

R henvendte sig for at blive bedre til at sige fra overfor hendes overordnede, samt til at undersøge hvorvidt hun skulle søge videre karrieremæssigt. Hun oplevede blandt andet, at hun på strategimøder med hendes to nærmeste chefer, ofte kom i klemme mellem de to chefers interne magtkampe, og at hun efterfølgende havde svært ved at navigere i og overkomme de overordnedes ofte modstridende arbejdsmæssige forventninger til R. Hun savnede at kunne sige fra overfor dette mønster, men savnede både mod og viden om hvordan hun skulle gøre det. 

 

R blev hurtigt bevidst om at hun overordnet set, trivedes ret godt på arbejdspladsen, og at hun faktisk ikke havde lyst til at søge væk. I hverdagen fyldte episoderne med cheferne ikke specielt meget rent tidsmæssigt - men de fyldte rigtig meget i hendes bevidsthed, de dage og følgende dage, hvor de opstod. 

 

Ved at undersøge, og gå i dybden med andre situationer hvor R rent faktisk var god til at sige fra og sige sin mening, og undersøge hvilken læring R kunne uddrage herfra, blev det klart for R, til hendes egen overraskelse, at hun allerede besad en masse erfaring med sige fra over for autoriteter, og at hun med små korrektioner ville kunne anvende hendes evner i relation til at handle på udfordringen med hendes to chefer. 

Tilbage til coaching

bølger
Snorkelfinner og beskyttelsesbriller
bottom of page