top of page

the playful tool-box

supplerende værktøjer

Rammerne som værktøj

Ud over almindelige ansigt-til-ansigt samtaler, tilbyder jeg også coaching i mere uformelle og mindre "stillesiddende" rammer hvor vi på forskellig hvis har mulighed for at indrage krop, leg og kreativitet som konstruktive elementer i samtalen. I det følgende kan du få et overblik over nogle mulige rammer.

Forskellige metoder der vhsa et fælles tredje både kan opleves mindre konfronterende og for hver sin måde bidrage til den personlige erkendelsesproces. 

Ift bevægelse noget med at regulere, arbejde med det der kommer op bevægelsen giver 

Arbejde med grundlæggende temaer. Skabe en følelsesmæssig regulering. Der er også nogle som findet det mere motiverende at kunne røre sig samtidig. Naturlige talepauser, hvilket kan fremme refleksionen    

Almindelig coaching

 

For de fleste er den nærværende ansigt-til-ansigt samtale en meget hjælpsom ramme til at facilitere afklaring og identifikation af nye handlemuligheder. Det er på denne måde de fleste samtaler foregår. Her er det nærvær, ro, fordybelse, tid til at tale, og ofte det at åbne handlemuligheder op, der er i højsædet. Samtalerne kan afholdes online, i Ebeltoft eller hos dig/jer efter aftale.

Untitled_Artwork (10).jpg

Håndgribelig og visuelt

I denne tilgang indrages fysiske og visuelle materialer for at gøre samtalen håndgribelig.

...og udnytter formgivningens og de visuelle... til at tale tilbage til forståelsen af problemstillingen.

Abstrakte problemstillinger gives visuelle fysiske udtryk, hvilket skaber overblik og gør det muligt at tage et ude-fra blik på indre problemstilling, som kan være meget hjælpsomt. Metoden giver også mulighed for at arbejde med indre/ydre problemstillinger simultant.

Untitled_Artwork (12).jpg

Krop & natur 

I denne coaching bliver du ført gennem en kropslig læringsproces og sideløbende coachet på de udfordringer og succes'er du møder i undervejs, på en måde der kobles til andre områder af dit liv. Du vil opnå en øget sans/bevidsthed for håndtering af "det vanskelige" og for det som måske holder dig tilbage, og vi vil  arbejde med at forstærke og forankre succes'er på en måde som kan påvirke

Untitled_Artwork (12).jpg

din selvopfattelse positivt. Samtalen kan også tones i en retning hvor der fokuseres på krop og sansningers betydning for vores sindstilstand, og hvordan vi bevidst kan styre hvordan oplevelser tilskrives positiv eller negativ mening.

At arbejde med coaching på denne måde kan bl.a. være gavnlig i forbindelse med at:

  • Arbejde med at rykke sin komfortzone

  • Træffe beslutninger under pres

  • Øge selvtilliden 

  • Få kontakt til glæden og kroppens betydning for vores velbefindende

  • Lære at forholde sig til kropslige sansninger

OBS: 
- Jeg er uddannet surfinstruktør under ISA og har undervist siden 2015. 
- Metoden egner sig bedst til anvendelse som del af et forløb af flere ganges varighed

Serious games

Denne coaching samtale tager udgangspunkt i et seriøst brætspil, der er designet omkring Hero's Journey-narrativet. Via spillet lærer du at bruge Hero’s Journey modellen til at møde vanskeligheder og du lærer nye måder at reflektere på, der kan hjælpe dig udvide ideen om din nuværende identitet. Du introduceres også til simple mindfulness teknikker, der kan mindske reaktive handlemønstre.

Untitled_Artwork (9).jpg

Spil-tilgangen angiver en meget struktureret tilgang til coaching, hvor der er fokus på at lære nogle bestemte løsningsorienterede strategier som kan være gavnlig på tværs af forskellige situationer. 

Et typisk spilforløb varer 3 - 5 gange, hvor vi spiller spillet 2-3 gange suppleret af en introducerende og/eller en afsluttende samtale. 

Denne tilgang er for dig som er interesset i:

  • at arbejde med coaching via seriøse spil

  • at tale ud fra en fast ramme med afsæt i eventyr & mytologi 

  • reframe de udfordrende sider af livet til noget positivt

  • hvordan du kan bruge "helte"-rollen til at ændre din måde at handle på

  • hvordan du kan lege med arketypiske styrker og egenskaber i din identitet

bottom of page