top of page

coaching af unge

Når den traditionelle samtale ikke rækker

Unge er ofte lystdrevne, og når det gælder coaching af unge med udfordringer, er det ofte befordrende for processen at kombinere coaching med en fysisk aktivitet som er motiverende og udfordrende for den unge at give sig i kast med. Det kan f.eks. være SUP, surfing eller surfskating.

Ved at centrere coaching-processen omkring det lystdrevne og udfordrende element, tilføres den positive bieffekt, at man som coach hurtigt kommer tæt på de unge og deres særlige udfordringer, samtidig med at fokuspersonen/den unge hurtigt kommer tættere på sig selv.  

Og det giver anledning til at tale om de mere grundlæggende problemstillinger og arbejde med positiv kropslig og mental forankring af succes-oplevelser mens de sker. 

På den måde bliver aktiviteten en indgang til at tale om ting der kan skabe positiv forandring hos den unge i dennes liv generelt. 

 

Kombinationen af coaching og lystdreven bevægelse giver samtidig grundlæggende mulighed for at arbejde med de unges selvtillid, evne til at fokusere, evne til at tage i mod instrukser og disciplin på en måde der er umiddelbart meningsfuld for de unge.

En kombineret coaching og bevægelse metodik kan både anvendes for individder og for grupper af unge, hvor der også bliver mulighed for at arbejde med kollaborative læringsprocesser, som kan fremme selvlæring og følelsen af socialt tilhørsforhold.    

NB. Jeg er udannet surf-instruktør under International Surf AssociationDansk Surf & Rafting Forbund

Se mere om coaching og forløb her.

SUP med udsigt
bottom of page