top of page

Personlig coaching

Find vej gennem dine personelige udfordringer

Coaching er en opbyggende tilgang til at arbejde med personlig udvikling. En tilgang der fremmer ansvarligheden for eget liv, hvadenten det er som far/mor, partner, ven, atlet, leder eller kollega. Moderne coaching opstod oprindeligt i sportens verden som middel til at hjælpe atleter med finde svaret på både fysiske og mentale udfordringer.

En coachingsamtale drejer sig ofte om at stimulere ny indsigt, der gør det muligt at identificere, vælge og afprøve løsninger og praktiske handlemuligheder på den givne problemstilling. Samtalen kan også kredse om gennemleve følelser, at dele dem, få dem ud, fordi det i sig selv fritsætter og mindsker smerten. Coachens rolle er dels at skabe et trygt rum for samtalen, og dels at stille de konstruktive spørgsmål som rykker ved din oplevelse af udfordringen, og som støtter dig i at handle i en mere produktiv og/eller ønsket retning.

Et succesfuldt coachingforløb vil:

  • Hjælpe dig håndtere din konkrete problemstilling

  • Styrke dig i at handle mere i tråd med den du gerne vil være

  • Gøre dig mere bevidst om hvilke værdier og betydningsfulde aspekter af din historie som skal have mere plads i dit fremtidige liv

Emnerne vi taler om, kan både være af privat eller arbejdsmæssig karakter. Du vil blive du støttet og udfordret i forhold til det du bringer op, og din evne til at møde de situationer der påvirker dit daglige virke vil blive styrket.

Arbejdet med udfordringerne sker via forskellige psykologiske tilgange (kognitiv, psykodynamisk, systemisk og narrativ), som alle vil kunne blive bragt i spil i samtalen. Se evt. mere under .....

IMG_0992 beskåret_edited_edited.jpg

Forløbets struktur

Første samtale har typisk karakter af en slags indflyvning, hvor der er fokus på at skabe en god relation og afdække det eller de temaer som er ønskværdige eller relevante for dig at arbejde med. Samtalen giver samtidig grundlag for at beslutte om vi skal fortsætte forløbet. Du er selvfølgelig til enhver tid fri til at afbryde samarbejdet, uanset bevæggrund herfor.

Varigheden af forløb varierer fra person til person, men løber typisk over 4-10 sessions, hvor der arbejdes med et eller flere temaer undervejs. Det er vigtigt for processen at samtalerne ikke placeres for tæt, således at der er tid til at reflektere og evt. arbejde med øvelser mellem samtalerne. Der går derfor gerne 1 - 2 uger mellem hver samtale. Processen stiller ofte krav til at du arbejder med udfordringen mellem samtalerne, eks. via hjemmeopgaver*. Er man som fokusperson ikke indstillet til det, risikerer man at problemstillingen står i stampe. Er man omvendt indstillet herpå, kan man opleve at man rykker sig relativt meget på kort tid. 

*Hjemmeopgaver kan eks. dreje sig om at skærpe opmærksomheden på noget i sit liv, reflektionsopgaver, eller på at øve sig i at handle i tråd med noget som er vigtigt. ​I tilfælde af at vi arbejder med hjemmeopgaver, er det noget vi aftaler i fællesskab.

Alle samtaler afholdes under fuld fortrolighed, og varer ca. 60 min.

Personlig coaching / 950,- pr. session.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak. 

bølger
bottom of page