top of page

big-five test & teamudvikling

Forstå jer selv, forstå hinanden og bliv klogere på hvordan I kan spille jer selv og hinanden bedre.

Big-Five testen er blandt markedets bedst validerede personlighedstests, og kan være et særdeles effektivt element i medarbejder-, ledelses-, og teamudviklingen. Præmissen er, at hvis du forstår dig selv, og I forstår hinanden, så har alle langt bedre mulighed for at tage ansvar for at lykkes, og hjælpe hinanden med at lykkes. 

Big-Five måler på fem overordnede faktorer (Behov for stabilitet, Ekstroversion, Åbenhed, Imødekommenhed og Samvittighedsfuldhed) opdelt i 24 underliggende personlighedstræk. Den viser grundlæggende hvilke områder vi naturligt excellerer i og hvilke områder vi typisk udfordres og presses mere. 

På individniveau kan testes være et værktøj til at styrke den enkeltes selverkendelse og vise mulige udviklingsveje ud fra de styrker og udfordringer der knytter sig til de enkelte personlighedstræk.

big-five_edited.jpg

På teamniveau kan testen være en hjælp til at fordele opgaverne mere meningsfuldt for både medarbejder og gruppen, samt øge klarheden over hvilke omstændigheder der påvirker dynamikkerne i samarbejdet.

På teamniveau er testen også et stærkt redskab til at skabe klarhed over, om visse personlighedstræk er skævt repræsenteret i teamet, og dermed hvilke modsvarende personlighedstræk teamet kunne drage fordel af at få tilført.

Pris for individuel fortrolig test, rapport og tilbagemeldingssamtale: kr. 2500,- ekskl. moms

Samtalen varer cirka 1½ time. 

Er du interesseret i at høre mere om hvad Big Five kan gøre for jer som team eller gruppe så tag kontakt for en uforpligtende snak. 

bottom of page