top of page

om mig

Med udgangspunkt i min interesse for kropslig bevægelse, har jeg gennem de seneste 8 år arbejdet med udvikling, undervisning og instruktion i sportslig & surfmæssig sammenhæng. Jeg har bl.a. udviklet og afholdt en hulens masse både lærings- & træningsforløb for mindre hold og designet forskellige typer træningsfaciliteter til surf- og balancetræning. Jeg med tiden blevet meget optaget af "mental bevægelse" og har de seneste 2 år arbejdet med personlig og mental udvikling i arbejdslivet, privatliv og sportlig sammenhæng.

I mit tidligere arbejdsliv arbejdede jeg med bruger-centreret It- og produktudvikling, rettet mod at understøtte forskellige former for læring for "brugeren". Det har været en eminent indføring i en indstilling om at sætte "den anden" i centrum, og understøtte hans/hendes behov for udvikling - færdigheder der er essentielle i coaching sammenhæng, og som jeg bruger flittigt i dag. I det daværende arbejdsliv var det ofte hensigtmæssigt at visualisere processer og løsninger - metoder som også finder produktiv anvendelse i min praksis som coach.

 

Endnu længere tilbage har jeg arbejdet som konsulent, underviser, butiksbestyrer mm. I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig på tværs af kontormiljøer, kundebesøg, user-studies, fab-labs, læringsmiljøer, aktive uderum og personlige samtalerum, med en underliggende rød tråd og motivation for at fremme erkendelse og læring om det, man vil have svært ved at erkende på egen hånd.

Som årene er gået og erfaringerne vokset, er jeg stille og roligt blevet mere og mere bevidst om at den type udvikling jeg finder mest væsentlig at arbejde med, er den menneskelige udvikling og evnen til at leve et liv fyldt med mening og betydning. Hvis du er interesseret, kan du få yderlige indblik i min egen udviklingsproces her

Jeg er oprindeligt uddannet Cand.It - It & Organisationer samt bachelor i Erhversøkonomi & Film/tv fra Aarhus Universitet, suppleret af et Master-modul i Fysiske Interaktive Produkter. 

bottom of page